tel. 85 664 20 22
tel. 501 131 036
tel. 501 671 008

abaco.arba@gmail.com

W naszej ofercie znajdą Państwo cały wachlarz usług księgowych począwszy od pomocy w założeniu działalności po porwadzenie ksiąg rachunkowych.

 

  Usługi dla osób planujących lub rozpoczynających działalność:

 • udzielenie porad na temat czynności niezbędnych przy rejestracji działalności gospodarczej
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym 
 •  wypełnianie dokumentów rejestracyjnych do urzędów (CEIDG-1, NIP-2, NIP-2/a,NIP-D, NIP-B, NIP-C, ZAP-3, NIP-5/W, NIP-7, VAT-R, RG1)
 •  zgłaszanie w urzędach wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności  

 

 Usługi dla podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów do celów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji Vat-7
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT
 • prowadzenie korespondencji z US

 

Usługi dla podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie rejestrów do celów VAT
 • sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji Vat-7
 • prowadzenie korespondencji z US

 

 Usługi z zakresu kadr i płac 

 • sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych itp.
 • prowadzenie teczek akt osobowych
 • sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR
 • doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z działem kadr i płac 
 •  

 Usługi z zakresu ubezpieczeń społecznych ZUS

 • sporządzanie i składanie w formie elektronicznej deklaracji zgłoszeniowych  (ZUA, ZWUA, ZIPA, ZIUA, ZWPA)
 • sporządzanie i składanie w formie elektronicznej deklaracji rozliczeniowych (DRA, RCA, RSA, RZA)
 • wypełnianie dokumentów zasiłkowych (Z-3, Z-3A, Z-15 itp.)
 • prowadzenie korespondencji z ZUS 

Pozostałe Usługi:

 • Wypełnianie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28 itp.)
 • pisanie wniosków o dotacje do Urzędu Pracy
 • wypełnianie wniosków o zwrot niektórych wydatków, związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)
 • wypełnianie wniosków o rentę, emeryturę